dekorace

Svět slov

Žádné novinky nejsou k dispozici.

Ceník

Dovolte mi malé, leč půvabné odbočení, v němž se skrývá velká pravda a moudrost.

Jedna z legend o světoznámém malíři Pablu Picassovi popisuje následující situaci. Mistr Picasso seděl v parku a kreslil. Vtom k němu přistoupila movitá dáma a oslovila ho: “Jste to opravdu vy, mistře Picasso?“. Malíř přitakal. „Och, musíte mi hned teď namalovat portrét! Viďte, že neodmítnete?“ Picasso se na dámu zadíval. Jedním tahem pak nakreslil portrét a podal jí ho. Dáma byla nadšená. „To je perfektní! Vystihl jste moji podobu naprosto dokonale! Kolik vám dlužím?“ „Deset tisíc pesos“, odpověděl umělec. Dáma začala mumlat: „A-a-ale jak to, vždyť vám to trvalo jen pár sekund!“ Picasso odpověděl: “Madam, dal jsem do toho zkušenosti z celého mého života.“

Nejsem Picasso. Neumím malovat. Ale souhlasím s poslední větou a podepisuji se pod ni.

S jakou cenou mohu počítat?

Každá zakázka je ryze individuální a to se také promítá do ceny. Jakmile získám představu o Vašem zadání, vypracuji analýzu, návrh řešení a cenovou nabídku.


Pokud jde o copywriting, běžná sazba se pohybuje v rozpětí od 300 do 600 Kč. Existují výjimky, kdy je zakázka skutečně velmi obtížná buď vzhledem k nedostupnosti podkladů, ke svému odbornému charakteru nebo jde o téma, kdy mne klient zavazuje mlčenlivostí. Jde však víceméně o mimořádné případy a klienta vždy upozorním.

Asi tápete, jestl patříte k té spodní nebo horní hranici. Doporučím jediné: zeptejte se mě, hlavu nikomu neutrhnu :-) Můžete volat, psát na skype, poslat mail, využít kontaktní formulář.

Cena za zakázku 'na klíč' se odvíjí od několika různých faktorů. Co ji ovlivňuje?

Například jak moc klient na zakázku spěchá. Dále jestli je text ryze odborný nebo obecný. Záleží i na tom, zda je zakázka objemná - pak má klient nárok na slevu. Zvenčí to možná vypadá jako alchymie, ale cenotvorba má svá pevná pravidla.  

U korektur je situace přehlednější, zde fakturuji 70 Kč/NS

Pokud klient extrémně spěchá, tj. pro mne to znamená začít na zakázce okamžitě pracovat, takřka bez přestávky, abych stihla termín, který mi partner zadá, fakturuji 50% přirážku.

Podrobnosti (formátování atd.) najdete níže na stránce.

Základní sazba, přirážka, objemová sleva…

Co zákazník, to úplně jiný druh práce. Nikdy se neopakují dva stejné texty. A to v žádných parametrech. Takže zatímco housku pořídíte den co den ve svém oblíbeném obchůdku za stále stejnou cenu (aspoň po určitou dobu), pro copywriting a korektury však toto železné pravidlo neplatí. Pokud Vám tedy můj zákazník prozradí, že „za dvě stránky textu zaplatil XY Kč“, nemusí to platit i pro Vás. Předpokládám, že budete chtít něco jiného, že? A jsme u toho, že co klient, to unikátní zakázka.

Sazby

Cenu udávám v Kč buď za normostranu nebo pracuji v hodinové sazbě. Normostranou se rozumí 1 800 znaků,  což jsou symboly včetně mezer, a využívám ji převážně u korektur. Pro váš odhad, normostrana je v podstatě „totéž“ jako A4, kde je 30 řádků po 60 úhozech.

U některých zakázek je cena kombinací obou variant (hodinová a za NS). Je rozdíl dělat korektury u obchodní korespondence, beletrie, odborného textu. Je také něco jiného mít text ve wordu nebo v jiném formátu, kde je vyznačení úprav sice také velmi přehledné, ale pro korektora již časově náročnější.

Slevy, expresní příplatek

Je-li zakázka objemnější, klient má nárok na slevu. 

Expresní příplatek – pro jaké zakázky se vztahuje?

Jde o případy, které mají prioritu. Jakmile převezmu zakázku, pracuji na ní po domluvě se zákazníkem přednostně a vše ostatní jde stranou. Odevzdávám ji v nejbližším možném a reálném termínu.

Příplatek za formátování

Zvláštní pozornost si při tvorbě cenové nabídky zaslouží formátování, tedy technické úpravy textu, které s psaním či korekturami na první pohled přímo nesouvisí, nicméně jsou nutné a mnohdy časově náročné. Záleží vždy na tom, v jaké podobě text dostanu a jaký má být výstup. Pokaždé je ale klient informován, a tak ví, na čem v tomto ohledu je.

dekorace
Copyright © 2012