dekorace

Svět slov

Žádné novinky nejsou k dispozici.

Copywriting

Pro někoho je copywriting možná jakési zaklínadlo. Proto vysvětlím, co nabízím: v první řadě tvorbu textů, které jsou přitažlivé a srozumitelné pro čtenáře či zákazníky a přitom se dobře umisťují při zadání klíčových slov v internetových vyhledávačích.

Profesionálně sestavené texty pomáhají prodávat, udržovat v povědomí obchodní značku, vzbuzují pozornost. Vryjí se do paměti.

Co si mám pod takovýmto textem představit?

Neplýtvá se v něm samoúčelně slovy. Je výstižný, věcně správný, stylisticky neotřelý. Nenudí a informuje. Podle mého názoru je úspěšný copywriter také velmi dobrý psycholog. Nechybí mu empatie. A logické myšlení. K tomu nutno přičíst velký všeobecný přehled, znalost souvislostí a schopnost správně je kombinovat. Musí si být vědom silných stránek svého klienta – ty zdůrazní. Slabé stránky naopak potlačí. V tomto ohledu mi kurzy psychologie a na to navazující samostudium velmi pomohly.

Mohu se vůbec lépe zviditelnit?

Ano. Je to dokonce nutné. Konkurence sílí ve všech oborech. Dnes a denně se opakuje táž situace: obchodník A nabízí stejné zboží za stejnou cenu jako obchodník B. Co rozhodne o tom, kde zákazníci nakoupí? Pokud tipujete, že je to způsob, jakým podnikatel své zákazníky osloví, pak vám blahopřeji – je to správná odpověď.

Texty se ale jeden druhému bohužel podobají jako vejce vejci. Chybí jim jiskra. Jde často o souhrn jakýchsi informací, které však postrádají často zásadní a podstatná sdělení, která zákazník vyžaduje. Nebo je naopak informací na jednom místě příliš mnoho.

Doporučuji proto svěřit tvorbu prezentace zkušenému copywriterovi, který Vám pomůže odlišit se v tomto ohledu od ostatních.

Jak se pozná zkušený copywriter?

Papír (a nakonec i monitor) snese všechno. Já osobně vždy doporučuji zaměřit se na reference. Sama tak postupuji, když hledám v té které oblasti odborníky.

Pokud jde o copywriting, spolupracuji s koncovými klienty, ale také s agenturami, jejichž prostřednictvím jsem měla a mám možnost sestavovat texty pro firmy jako je například Philco, IBM, Electrolux. Připravovala jsem mnohé webové prezentace pro své zákazníky z nejrůznějších ekonomických oblastí. Dobrý klient se vrací a dává doporučení ostatním. Těší mne to a všem mým klientům děkuji za to, že mi umožnili profesní růst.

dekorace
Copyright © 2012