dekorace

Svět slov

Žádné novinky nejsou k dispozici.

Korektury

I sebelepší text, který propaguje dokonalý výrobek, je k ničemu, pokud v něm narazíte na hrubku. Jsem maximalista. Perfektnímu obsahu by měla odpovídat i dokonalá forma.

Co to tedy je, ta korektura?

Nabízím korektury od těch nejjednodušších, gramatických, až po stylistické, kdy je nutné pohrát si se slovy a větami. Mnohdy je psané myšlenky žádoucí jemně vyhladit a dodat jim charizma.

Gramatická korektura: jak vypadá?

Jde o opravu překlepů, pravopisných chyb, interpunkce, odstranění nadbytečných mezer atd.

Co si přesně představit pod korekturou stylistickou?

I když je text bez „hrubek“, někdy se opakují zbytečně stále stejné výrazy, které lze přitom elegantně nahradit, aniž by se tím změnil jakkoli význam sdělení. Je to samozřejmě již pracnější druh korektury než prosté odstranění formálních nedostatků.

Příklad: ve větách, které následují bezprostředně za sebou, začíná věta vedlejší slovem „který“. Není to nedostatek v pravém slova smyslu, ovšem text působí školácky, nevybroušeně. A nudí. Proto je dobré zájmeno „který“ nahradit ekvivalentem „jenž“, v případě nouze nejvyšší lze věty citlivě přestavět tak, abychom se této větné struktuře úplně vyhnuli.

Jak poznám zásah korektora?

U souboru typu word si změny všimnete snadno, inkriminovaná pasáž je přepsaná a zvýrazněná.

Pracuji také v režimu, který dovolí u formátu .pdf označit místo, kde je chyba, a v „bublině“ přímo u tohoto výrazu je správná varianta. Do tohoto políčka lze napsat i krátké vysvětlení či komentář.

Kdo si korektury nejčastěji objednává?

Korektury jsou vhodné pro firmy, agentury, jednotlivce, studenty nebo cizince, kteří jsou, pokud je o písemný projev, v češtině nejistí. Text bude bez chyb a překlepů, a přitom zůstane autentický. Dokumenty mohu dodat opravené nebo v původní podobě s vyznačenými nedostatky.

Nezapomínejte, že text hovoří za Vás. Jakmile obsahuje „chibu“, ztrácíte automaticky na důvěryhodnosti. Zákazník vychází z premisy, že úspěšná firma si vede dobře a má tedy dostatek zdrojů na to, aby tvorbu a kontrolu textů, jimiž oslovuje odběratele a zákazníky, svěřila specialistovi.

Copyediting

Často je nutné dodatečně zakomponovat do již hotového textu nové informace, přepracovat vybrané části s ohledem na změnu priorit, upravit délku, doplnit klíčová slova. Právě to se skrývá pod pojmem copyediting. Nejde o tvůrčí proces od A do Z, tedy o copywriting, nicméně určité úpravy žádoucí jsou. Dodávám, že mnohdy bývá pomyslná hranice mezi stylistickou korekturou , copyeditingem a copywritingem velmi, velmi tenká.

dekorace
Copyright © 2012