dekorace

Svět slov

Žádné novinky nejsou k dispozici.

Ostatní

Kdo si myslí, že vymyslet stručný reklamní slogan je „brnkačka“, hluboce se mýlí. Vměstnat do několika výstižných slov myšlenku, která má švih, říz, vtip a zaujme natolik, že si ji přehráváte v hlavě, je velká výzva! A těch si vážím…

Reklamní slogany – méně bývá více

Krátké, a přesto úderné! Reklamní slogany Vám pomohou vytvořit Váš styl, podtrhnout obchodní značku. Paradoxní je, že vymyslet slogan bývá časově náročnější než vypracovat odborný text třeba na dvě normostrany. O to lépe, když pak tyto své slogany a pilotní texty vidím v tištěných katalozích, v obchodech nebo na dalších tiskovinách či webových projektech!

Tvorba článků a rozhovorů pro tištěné a online časopisy

Vyhýbám se zpravodajskému žánru, kde autor minutu po minutě „kopíruje“ realitu a dodržuje těsné termíny uzávěrek. Chci vložit do textu něco víc, přidat mu na jeho hodnotě. Nebráním se naopak PR článkům, odborným textům, tiskovým zprávám pro podnikatele, firmy, agentury. S nimi si více „pohraji“. Je to práce, která mi nezevšední. Ráda se dozvídám nové věci a s těmito informacemi dle zadání pak pracuji.

Velmi ráda také píši články, fejetony, rozhovory a glosy pro tištěná či internetová média. Když se čtenářům líbí, je to pohlazení po duši.

Proč jsou mé články něco víc než jen pouhý text?

Díky praxi v deníku jsem byla pravidelně v kontaktu s významnými lidmi, kam lze zařadit vědce, umělce, špičkové sportovce, zahraniční politiky. Dělala jsem ale i sondy do života těch, kteří se ocitli na okraji společnosti. Mluvila jsem se známými osobnostmi, do jejichž bezprostřední blízkosti se málokdo dostane. A také s bezdomovci nebo lidmi, jimž osud rozdal velmi nepříznivé karty. To vše mne jako člověka i autora velmi obohatilo. Nemám předsudky. Jsem tolerantní. Dostala jsem se pracovně do míst, kam se většina lidí nikdy nedostane, a velmi si toho vážím. To vše jsou cenné zkušenosti, které doma, „od stolu“, začínající autor nikdy nezíská.

Nicméně, moje představa o tom, jak má vypadat skutečně kvalitní reportáž či článek, se postupně dostávala do kolize s tím, co v médiích vycházelo, a proto jsem v roce 2006 ukončila své působení jako zaměstnanec a začala jsem být osobou samostatně výdělečně činnou. Neznamená to však, že bych s některými redakcemi příležitostně nespolupracovala.

Firemní prezentace na klíč

Připravím pro Vaši firmu kompletní prezentaci, která zahrnuje nejenom jednorázové dodání základních písemných podkladů, ale i průběžné vyhotovování PR článků, tiskových zpráv, newsletterů či pravidelnou aktualizaci obsahu Vašeho webu.

U firemních prezentací je rozsah nabízených služeb velmi široký a pestrý, zákazníci mívají odlišné požadavky. Proto je nejrozumnější provést nejprve konkrétní analýzu potřeb klienta, poté navrhnout celkovou koncepci prezentace a nakonec vypracovat detailní nabídku.

Součástí firemních prezentací bývají i reklamní kampaně v tištěných či onlinových médiích. Také zde platí, že nejprve je nutné definovat cílového čtenáře či zákazníka, typ média, kde reklamní kampaň poběží, a teprve pak přijdou na řadu další podrobnosti. Vytipování vhodných médií pro umístění reklamy je rovněž součástí služeb, které nabízím.

Poradenství

Čeká vás důležitý projev nebo slavnostní řeč? Nejste v přípravě podkladů zběhlí nebo zápolíte s nedostatkem času? Zaměříme se na to, co by mělo být stěžejním bodem Vaší prezentace, a pak už starosti s textem přenecháte na mých bedrech. Průběžné konzultace jsou samozřejmostí.

dekorace
Copyright © 2012